Kancelaria prowadzi szkolenia i konsultacje z zakresu prawa i negocjacji, zarówno w ramach tradycyjnych spotkań w siedzibie Kancelarii lub u Klienta, jak również przy użyciu środków porozumiewania się na odległość. Zakres szkolenia i spodziewane rezultaty każdorazowo uzgadniane są z Klientem.

Szkolenia prowadzone są dla różnorodnych podmiotów i dotyczą m. in. negocjacji, zakresu prawa pracy, prawa własności intelektualnej, prawa umów oraz prawa gospodarczego. Oprócz szkoleń komercyjnych, Kancelaria dostarcza także wsparcia merytorycznego współpracując z organizacjami pozarządowymi i prowadząc działalność pro bono.

Tematyka dotychczas przeprowadzonych szkoleń:

  • „Negocjacje”, szkolenie dla członków grupy Slavangard, Kraków (10.01.2018 r.)
  • „Negocjacje”, szkolenie dla członków związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, Kraków (15-16.05.2017 r.)
  • „Co to jest własność intelektualna i co konkretnie można chronić?” Business Link Kraków (22.10.2015 r.)
  • „Obowiązki blogera a przetwarzanie danych osobowych” WordCamp Polska 2015 (13.09.2015 r.)
  • „Prawo dla startupów” Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości w Krakowie w ramach Kraków Business Starter (28.05.2015 r.)
  • „Rozwiązywanie umów o pracę i zwolnienia grupowe” szkolenie dla organizacji związkowej PGNiG, Krynica – Zdrój (5-6.05.2015 r.)
  • „Jaka forma prawna prowadzenia działalności gospodarczej będzie dla Ciebie najlepsza?”, Festiwal Przedsiębiorczości BOSS Kraków (17.04.2015 r.)
  • „Negocjacje”, szkolenie dla członków związku zawodowego NSZZ „Solidarność”, Krynica-Zdrój (3-5.12.2014 r.)