Kancelaria zapewnia kompleksową obsługę prawną przedsiębiorców dostarczając wsparcia prawnego w prowadzonej przez nich działalności gospodarczej stale lub na poszczególnych jej etapach. Różnorodność obsługiwanych branż pozwala na głębokie zrozumienie specyfiki Klienta i optymalizację dostarczanych rozwiązań.

 

Typowe usługi dla przedsiębiorców:

W ramach świadczonej pomocy prawnej Kancelaria oferuje przedsiębiorcom:

 • kompleksowe wsparcie prawne w ramach stałej obsługi
 • doraźne konsultacje prawne
 • audyt dokumentów prawnych stosowanych w bieżącej działalności firmy
 • reprezentowanie w postępowaniu przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa autorskiego i prawa pracy
 • reprezentowanie w postępowaniu przed organami administracji publicznej i sądami administracyjnymi
 • przygotowanie i opiniowanie indywidualnych jak też zbiorowych dokumentów z zakresu prawa pracy, w tym wypowiedzenia umowy o pracę, regulaminu pracy i układów zbiorowych
 • przygotowanie i opiniowanie regulaminów stron internetowych, polityki prywatności i polityki cookies, a także dokumentacji RODO
 • sporządzanie pozwów, odpowiedzi na pozew i innych pism procesowych
 • przygotowanie i opiniowanie uchwał organów osób prawnych
 • przygotowanie i opiniowanie umów wszelkiego rodzaju
 • sporządzanie opinii prawnych
 • pomoc w trakcie wyboru optymalnej formy działalności gospodarczej
 • reprezentowanie w czasie negocjacji
 • reprezentowanie w trakcie przeprowadzenia procesu rejestracji działalności gospodarczej

Kancelaria obsługuje szeroki zakres branż, począwszy od tradycyjnych – takich jak np. budownictwo, nieruchomości, czy gastronomia, po całkiem nowatorskie jak np. nowoczesna bankowość elektroniczna, czy rozwiązania w chmurze (SaaS). Dostarczamy też wsparcia prawnego dynamicznie działającym na rynku firmom wydawniczym i e-commerce.