Kancelaria dostarcza nie tylko kompleksowych rozwiązania obsługiwanym Klientom, ale także w ramach możliwości czasowych szerzy świadomość prawną w społeczeństwie.
Wysokie wymagania spraw prowadzonych dla Klientów w chwili obecnej znacznie redukują czas możliwy do poświęcenia na działalność edukacyjną, nie mniej ciągle aktualne artykuły przygotowane przez adw. Karolinę Gorczycę – Barszczewską można znaleźć m. in.:

Blogi:

Blog: startuplawyers.pl

Blog: kancelaria2-0.pl

Vlog: The Power of Law

Seria „Czwartek z prawem” na stronie rynekinformacji.pl

Blog w serwisie natemat.pl

Magazyn Law Business Quality

Publikacje naukowe:

Zasada ne bisin idem w postępowaniu karnym i postępowaniach nierepresyjnych, [w:], Postępowanie karne a inne postępowania represyjne, red. P. Czarnecki, wyd. C.H. Beck – seria: Monografie Prawnicze, Warszawa 2016, s. 81-92, ISBN 978-83-255-7968-5;

Dyferencjacja nadzwyczajnych środków zaskarżenia – czy kasacja w sprawach karnych różni się od skargi kasacyjnej w sprawach cywilnych? [w:] Postępowanie odwoławcze w znowelizowanym Kodeksie postępowania karnego. Od sprzeciwu do kasacji – gradacja środków zaskarżenia, red. P. Czarnecki, M. Nowak, wyd. Kasper, Kraków 2016, s.262-273, ISBN: 978-83-63896-35-5;

Ochrona informacji zawierających tajemnice bankową na gruncie regulacji chroniących dobra osobiste, [w:] Studenckie Zeszyty Naukowe vol. XIX 28 Studenckie Koło Naukowe Prawników UMCS, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej , Lublin 2016, s.45-56,  ISSN 1506-8285;

Książki:

Kancelaria 2.0 – jak rozwinąć własną działalność w branży prawniczej?