Kancelaria udziela Klientom wsparcia w aspektach prawnych i biznesowych. Ciągle podnosimy swoje kwalifikacje – nie tylko na bieżąco śledząc zmiany w prawie, ale także rozwijając kompetencje komunikacyjne i negocjacyjne, by jeszcze lepiej działać na rzecz Klientów. Korzystając z doświadczeń biznesowych opracowujemy rozwiązania, które są nie tylko zgodne z prawem, ale także przystają do aktualnych warunków rynkowych.

Możliwe działania:

  1. Kompleksowy audyt prawny firmy – analiza dokumentów (statut, umowy, regulaminy, zabezpieczenia prawne, dokumentacja pracownicza) pod kątem ewentualnych pułapek i zagrożeń
  2. Wsparcie w renegocjowaniu umów, ze szczególnym uwzględnieniem gwałtownych zmian w sytuacji gospodarczej
  3. Profesjonalne wsparcie prawne w przenoszeniu firmy na płaszczyznę online – przygotowanie i opiniowanie regulaminów stron internetowych, polityki prywatności i polityki cookies, a także dokumentacji RODO
  4. Prawne dochodzenie należności – na etapie przedsądowym, sądowym i egzekucyjnym
  5. Prowadzenie spraw sądowych – reprezentowanie w postępowaniu przed sądami powszechnymi w sprawach z zakresu prawa cywilnego, prawa gospodarczego, prawa autorskiego i prawa pracy
  6. Regulacje pracownicze – przygotowanie i opiniowanie indywidualnych jak też zbiorowych dokumentów z zakresu prawa pracy, w tym wypowiedzenia umowy o pracę, regulaminu pracy i układów zbiorowych
  7. Analizy prawne i przygotowanie dokumentów – sporządzanie opinii prawnych, umów, projektów uchwał
  8. Kompleksowe wsparcie w ramach stałej obsługi